Pages Navigation Menu

Elisabeths blogg

Chakrasystemet

Chakrasystemet

Chakrasystemet är människans energisystem som sitter i sju större energicentraler längs med ryggraden med början nere vid svanskotan/anus och hela vägen upp till hjässan. Chakra betyder hjul och är en beskrivning av att de här energicentreringarna snurrar, både på framsidan och baksidan av kroppen. Obalans i ett chakra påverkar de andra då de alla är intimt förbundna med varandra.

 

Chakrana balanserar och reglerar kroppen på många olika sätt. De är vart och ett förbundna med det centrala nervsystemet via en stjälk som slutar i ryggmärgen. De står också i förbindelse med och påverkar det endokrina körtelsystemet och har därför stort inflytande på vårt psykiska och fysiska välbefinnande.

 

 

1. Rotchakrat

Plats i kroppen:

Pereneum, framför anus

Endokrin körtel: Binjurarna

 

Energimässig funktion:
Överlevnad, trygghet och uttrycker hur pass grundade vi är i vår tillvaro.
I balans:
Grundad och stabil med god jordförbindelse. Du är trygg och känner dig väl till mods med dig själv och din kropp. Du har stark självkänsla.

Obalans:
Livet känns tungt och otryggt. Dålig fysisk och psykisk motståndskraft. Ingen energi. Blir lätt stressad.

 

Medicinsk funktion:

Utsöndrar huvudsakligen två stresshormoner: adrenalin och noradrenalin.

Binjurebarken utsöndrar kortisol.

Står för:
Kroppens ämnesomsättning

Sexualdrift hos kvinnor
Saltbalansen i njurarna
Hjärtats pumpfunktion
Stressreaktioner

 

2. Sexualchakrat

Plats i kroppen: Ovanför blygdbenet

Endokrin körtel:

Äggstockar / Testiklar

 

Energimässig funktion:

Vår förmåga att njuta, vara kreativa och uppleva livsglädje. Våra relationer.
I balans:
Du är i kontakt med din skaparkraft, lust och glädje. Du har sinnesro. Ökat självförtroende.

Obalans:
Vi styrs av plikt, vanor och andras förväntningar. Rädsla att förlora kontrollen eller att kontrolleras av andra. Inga åsikter, njuter inte av livet.

 

Medicinsk funktion:

Utsöndrar könshormoner t ex östrogen och testosteron.

Står för:
Fortplantingsfunktionerna

samt, hos kvinnor, reglerar avslappning av livmoderhals och bäckenbotten vid förlossning.

 

 

3. Navelchakrat

Plats: Naveln

Endokrin körtel:

Bukspottkörteln

 

Energimässig funktion:
Vår kraft och vår förmåga att agera.
I balans:

Handlingskraft och förmåga att ta beslut. Du är uttrycksfull och sprudlande vital. Generös.

Obalans:

Handlinsförlamning, kraftlöshet och obeslutsamhet. Du är rädd för att bli avvisad. Känner dig ful, tjock, gammal eller orkeslös. Du låter andra, direkt eller indirekt, bestämma över ditt liv.

 

Medicinsk funktion:
Utsöndrar insulin och glukagon.

Upprätthållande av en normal blodsockerhalt i samband med fasta, fysisk ansträngning och stress. Balanserar ämnesomsättningen och påverkar näringskedjan till hjärnan.

 

 

4. Hjärtchakrat

Plats: Mitt i bröstkorgen, vid bröstbenet

Endokrin körtel:

Brässen även kallad thymuskörteln

 

Energimässig funktion:
Vår kapacitet att känna villkorslös kärlek och medkänsla.

I balans:

Du ser dig själv i andra och upplever att alla har ett lika värde. Du är emotionell men samtidigt respektfull och konstruktiv.

Obalans:

Du känner dig isolerad, känslokall och beroende av kärlek och bekräftelse. Självmedlidande, ängslan, avundsjuka, och depression. Du konkurrerar med andra.

 

Medicinsk funktion:

Bildar kroppens immunförsvarsceller.
Upp till tonåren växer thymuskörteln för att sen minska igen. Efter 45-års ålder minskar funktionen snabbt.

 

 

5. Halschakrat

Plats: Halsen
Endokrin körtel:

Sköldkörteln och bisköldkörtlarna

 

Energimässig funktion:
Kommunikation, inåt och utåt. Påverkar vår energi och vårt sinnestillstånd.
I balans:

Du kan uttrycka det som rör sig i ditt inre så att andra förstår och du kan lyssna. Kraftfull, tydlig röst.

Obalans:

Du lyssnar inte till dig själv! Monoton, låg eller hes röst. Tröghet, blyghet, osäkerhet och rädsla för andras åsikter.

 

Medicinsk funktion:

Påverkar centrala nervsystemets mognad och utveckling.

Kroppens ämnesomsättning
Kroppsvärmen
Tillväxt
Kalcium- och fosfat balansen

 

 

6. Pannchakrat
Plats: Mitt emellan ögonbrynen, tredje ögat.
Endokrin körtel:

Hypofysen

 

Energimässig funktion:

Sätet för intuitionen
I balans:

Du uppfattar vad som sker i omgivningen och vad som sker inom dig själv. Förmåga till visualisering.

Obalans:

Verklighetsflykt och svårigheter att fokusera i livet. Endast det materiella i tillvaron upplevs verkligt. Allt andligt avvisas. Vänster hjärnhalva dominerar tänkandet.

 

Medicinsk funktion:

Styr de övriga körtlarna samt utsöndrar egna hormoner.

Kontrollerar de endokrina körtlarna.

Tillväxt
Äggcellsmognad och spermieproduktion.
Styr binjurebarken, kortisolet
Vattenutsöndring i njurarna

 

 

7. Kronchakrat

Plats: Strax ovanför hjässan

Endokrin körtel:

Tallkottkörteln

 

Energimässig funktion:

Yoga och meditation aktiverar en förkalkad tallkottkörtel.
Står för:
Universell medvetande nivå. Förståelse för att vårt inre och universum hör ihop.

I balans:

Förståelse, kunskap, insikt och visdom. Frid och stillhet. Meditation är den främsta vägen till balans i tallkottkörteln.

Obalans:

Avskärmad från livet och flödet i tillvaron. Saknar mening med livet. Dödsångest eller rädd för att dö. Inte öppen för andliga dimensioner. Tankestelhet, förvirring och inskränkthet.

Medicinsk funktion:

Funktionen är medicinskt inte klarlagd. Tallkottkörteln är störst hos spädbarnet för att sedan degenereras och förkalkas i puberteten. Den producerar melatonin som styr könsutvecklingen, puberteten, samt vår känsla för dygnsrytm, mörker och ljus.

 

 

Nadis

I det yogiska energisystemet med chakra finns också 72 000 nadis, energibanor, som går igenom hela vårt väsen. På en nadiskarta kan vi tydligt se att det finna massor av nadis som går utanför kroppen. Att vi skulle ta slut där skinnet begränsar oss är inte sannolikt. Människan är en energivarelse som valt en fysisk kropp där den fysiska kroppen är mindre än energikroppen.

 

Du kan känna när någon kliver in i din energi – rent fysiskt. Du känner det som att den personen står för nära dig, det känns som intrång och du vill skjuta ifrån dig, kliva åt sidan. Det här är ditt utrymme, din sfär. Det är den du behöver hålla intakt för att fungera . Tänk dig att du har som ett skimrande skal eller hinna runt dig och din energi. Ett skyddande hölje runt dig och allt innaför är du.

 

 

Feminint och maskulint i chakrasystemet

I de tre lägre chakrana bor känslorna, den feminima energin och flow. Rot-, Sexual-, och Navelchakrat.

I de tre övre chakrana bor maskulin energi, stabilitet. Hals-, Pann-, och Kronchakra.

Navelchakrat är tredje ögat, den centrala punkten, för den feminina energin.

Pannchakrat är tredje ögat, den centrala punkten, för den maskulina energin.

De båda energierna möts i hjärtat som sitter i mitten av dessa två.

 

Under Fiskarnas tidsålder så har nästa all andlighet handlat om de tre övre chakrana. De har setts som fina medan de tre lägre har setts som dåliga.

 

Flera av de stora religionerna strävar bara mot de tre övre, det maskulina och föraktar de tre lägre, det feminima. De späker och straffar den fysiska kroppen där känslorna, sexualiteten, lusten, passionerna, glädjen, kreativiteten måste tämjas och kanske t o m utplånas. Det här märks inte bara i religionerna. Det här märks i hela vårt samhälle.

Arketyperna är Gud Fader och Moder Jord/Moder natur. Hur har vi låtit oss behandla kvinnor och  Moder Jord och allt de står för?

Känslorna finns och de gör oss levande. När båda energierna är i balans så agerar vi från hjärtat och stortrivs med allt som sker. Det är i hjärtat vi blir upplysta.