Pages Navigation Menu

Elisabeths blogg

Kvinnor och män

Kvinnor och män

Kvinnlig och manlig energi

Det är skillnad på feminin energi och kvinnans energi. Både kvinnor och män har feminin energi, flow, liksom båda har maskulin energi, stabilitet. Det som skiljer är energisystemens uppbyggnad och hur de fungerar.

 

 

Kvinnans energi

Kvinnor har ett sfäriskt, runt, energisystem som innehåller och omfattar allt. En sfär som innefattar alla energiflöden och känslor. Allt är på samma plats och har ingen inbördes ordning utan allt rör sig och finns samtidigt.

 

Tänk dig ett stort genomskinligt klot full med vackra, glittrande partiklar. Ungefär som en sån där prydnadssak du kan skaka på.  Partiklar som inte behöver skakas, de rör sig hela tiden, som en flödande dans.

Allt på samma ställe och alltid i rörelse. Här finns känslorna, icke dömandet, kärleken, harmonin, närvaron, tacksamheten. Allt i ständig rörelse snurrande runt varandra.

Den sfäriska formen gör att partiklarna alltid kan snurra runt, runt runt, även om klotet är helt stilla.

Din stora utmaning är att hålla din sfäriska energi intakt.

 

Din energi är beroende av att ha en intakt avgränsning så att inte partiklarna, flödet och kraften läcker ut. Som en såpbubbla, fast istället för att innehålla luft så är innehållet kraft, flöde, visdom, empati  etc. Liksom såpbubblan så är vi beroende av att det finns en hinna, en gräns som håller stabiliteten.

Petar du hål på såpbubblan så finns den inte mer vilket också går att överföra till kvinnans energikonstellation.

 

När du inte orkar hålla ditt utrymme, din sfär så går det hål i det skyddande höljet vilket gör att energin börjar läcka ut. Partiklarna blåser iväg med vinden. De är i ständigt skapande så de snurrar bort, utom din kontroll. De försvinner, energin försvinner. När det skyddande höljet är borta så är du utmattad, kuvad och tillintetgjord. Kraft, glädje och kreativitet har fallit samman.

 

Din energi är kreativ och skapande. Inte bara när det gäller liv, utan allt. En kvinna kan lika snabbt skapa kaos som harmoni. Vad det blir beror på din balans, stabilitet och neutralitet.

 

Kvinnlig kraft är att hålla sfären stabil och arbeta som solen.

Solen lyser och värmer alla som kommer i dess väg, men den ger aldrig något av sig själv. Skulle solen börja med att ge små bitar av sig själv varje gång den ville värma eller skapa ljus, så skulle det bara vara en tidsfråga till den lyste svagt och flämtande, på väg till sin egen undergång.

 

Mannens energi

Mannens energi är tvådelad. En del är riktad åt ett håll, målinriktad, och vill, måste agera för att må bra. Runt den målinriktade energin snurrar flödet, flow, med känslorna.

 

Män har en stavformad energi som vill och behöver rikta sig. Kraften, energifältet, är som en pilformad skepnad. Alla dessa fallossymboler som rests runt om i världen har inte bara med mannens fysiska utseende att göra.
Mannens energisystem målsöker och inriktar sig gärna på en sak i taget. Män söker utmaningar för att kunna rikta och använda sin energi. Flödet, känslorna, empatin etc snurrar utanför den stavformade kraften och det gör att män kan använda sin kraft även om de avskärmar sig från sitt flöde och sin känslor.

 

Tänk dig mannens energi som en vacker genomskinlig stav full med vackra, glittrande partiklar som rör sig upp och ner inne i staven.

Staven är linjär och är alltid riktad åt något håll, en riktning i taget. För att hålla igång rörelsen i partiklarna krävs aktivitet. Utan aktivitet börjar partiklarna tappa fart och stagnera. En man som inte har ett projekt, en uppgift, blir långsam och trög. Partiklarna avstannar.

Rörelsen i partiklarna av avhängig av att det finns rörelse, agerande och aktion. Mannen behöver göra saker för att ladda sina batterier.

Runt pelaren snurrar flow, också de vackra partiklar, som ständigt är i rörelse och flödar runt staven. De här två delarna, kraften och flödet, är sammanlänkade men ändå tvådelade vilket gör att mannen kan  stänga av eller tappa flow och fortfarande fungera, fortfarande hålla stabiliteten, eftersom staven finns kvar.

Det här är en av orsakerna till att män kan döda. De kan koppla ur flödet där känslorna finns och fortfarande ha tillgång till sin energi. T ex jägare och militärer.

 

Mannens utåtriktade energi är att jaga eller hämta det han vill ha. Han ställer in siktet och kör.

 

Manlig energi kan inte skapa liv. Det är ingen kreativ energi och kan därför inte lika lätt skapa t ex kaos och inre konflikter. Med målinriktad energi blir det istället yttre konflikter som t ex krig.

 

Mannens stabila energi tar längre tid att få ur balans.

Han kan missköta sig mer och längre innan  hans energi eller fysiska kropp sätter stopp.

Med ihärdig misskötsel kan även mannens stabilitet ge vika. Då räcker inte kraften till att göra och agera för att hålla igång energin i staven. Mannen blir svag och förvirrad.

Mannen behöver hålla riktningen i sin energi och arbeta för att den alltid har ett mål och en sysselsättning.

 

Mannens största hot är att tappa flow och gör han det blir han intolerant, aggressiv och oflexibel. Stabilitet utan rörlighet är inte så kul att umgås med, den är tråkig, kall, hård och oempatisk. Regler, system, strukturer och logik är alltid nummer ett. Utmaningen för mannen är att alltid ha kontakt med flow. Att våga ha kontakt med känslorna och allt som känns i kroppen. Stabiliteten finns redan där men utan flow blir den rigid. En man i dualitet tappar snart flow.

Mannen behöver tro på sig själv och sin egen förmåga. Inre konflikter och dualitet splittrar mannens energi, precis som hos kvinnan.

 

Maskulin, stabil energi behöver dansa, behöver den feminina energin. Den feminina energin behöver stabiliteten, målmedvetenheten. När båda energierna dansar med varandra så finns bara kärlek och absolut välbefinnande.
Då är hela chakrasystemet i balans, hela du är i balans.

 

Energisymboler:

 

  Kvinnan

En sfär förankrad neråt.

 

  Mannen

Riktad energi, uppåt, utåt.

 

En kvinna har många saker på gång samtidigt och kan också göra flera saker på en och samma gång. Föra ett samtal, sticka och hålla ögonen på sitt barn. Och klarar det galant då hon har cirkulär energi som inte behöver riktas.  Kvinnan viktigaste uppgift är att hålla kontakten med sig själv och hålla sin energi, sitt utrymme intakt. En kvinna som tävlar mot en man och beter sig som en man, skapar konflikter i sig själv.

Manlig energi är en sak i taget. Pelaren pekar i en riktning, åt ett håll i taget. Att tvinga en man att göra flera saker samtidigt kan gör att han splittras och tappar flow.

Män behöver sin neutralitet för att känna kärlek och empati.

Kvinnor behöver sin neutralitet för att inte dräneras.

 

Jämför reaktionerna hos en kvinna och en man när de måste göra något som de inte vill.

Är kvinnan/mannen i balans eller inte?

Är hon/han neutral eller dömande?

Kvinnor i balans som inte dömer, gnäller och lägger sig i, märker ofta att kriser passerar utan att de behöver göra någonting alls.

Män i balans som inte utåtagerar, ilsknar till och lägger sig i noterar detsamma.

Motsatsen gäller vid obalans.

 

En kvinna frågade yogamästaren Yogi Bhajan varför nästa alla helgon är män. Han svarade: För att män behöver ha ett jobb.

 

 

Feminimt och maskulint

-i vardagen

 

 Alla människor vill ha fred, lugn och ro men de vet inte hur de ska hitta det.

 

Kvinnor som inte har sin stabilitet söker den i det yttre. Där i ligger  attraktionskraften mellan många män och kvinnor. Kvinnor utan en intakt, hel sfär söker alltid stabilitet, ofta i form av en man och hon känner sig ensam, övergiven och vilse när hon är själv.

 

En kvinna som inte är hel dras till manlig stabilitet som en fluga dras till ljuset. Men hon kan inte få stabiliteten själv. Han kan inte ge bort och hon kan inte köpa, stjäla eller ärva den. Inte en enda liten bit, så förhållandet blir inte lyckligt. Hon vill hela tiden ha mer. Mer trygghet, mer stabilitet, ständigt på jakt efter det hon själv saknar. Hon tycker inte att Han uppfyller hennes förväntningar, vilka ur energiperspektiv, är omöjliga at uppfylla! Han kan aldrig få Henne att känna sig hel- Hon blir missnöjd, bitter, gnällig. Hon blir väldigt, väldigt dömande.

 

Mannen i sin tur attraheras av kvinnligt flow. Män utan eget flöde söker alltid en kvinna som kan pyssla om dem och som ser till att saker och ting sker. Som sätter färg på tillvaron! Men, energin går inte att överföras så mannen söker ständigt flow. Kanske en ny kvinna, en yngre kvinna, men det blir till slut samma sak. Har han inget eget flöde, så kan han inte få igång sin egen inre dans så kommer han aldrig att hitta den. En man som inte har sitt flöde igång blir tankemässigt rigid, tråkig och fantasilös.

 

De här energiskillnaderna lever vi med, ständigt, i vår vardag, i våra relationer i våra samliv. Och vi sliter så hårt för att släta ut dem och låtsas som att de inte finns.

 

Övning: Vi har olika talanger och förmågor, feminim och manlig energi. Fundera på hur vi, män och kvinnor, ser på fritidssysselsättningar, mat, musik, relationer, traditioner och känslor.

Hur ser det ut i din närhet? Finns det olikheter och finns det utrymmen att bejaka dem?

 

 

Vi lever i ett samhälle som bejakar jämlikhet, vilket är bra, men på mannens energi villkor, vilket är förödande för kvinnan.

Det är den manliga energin som är mallen för hur vi ska vara och agera, kvinnor som män. Det är agerande, målinriktning och prestation som belönas.

 

Kärleksfullt attraherande har inget utrymme och har heller ingen plats i en hierarki.

Flöde är fritt flöde. Feminin energi är i ständig rörelse i en ständig pågående, fantastisk virvlande dans.

 

Tänk dig affärsvärlden och hur den ser ut. Hur mycket utrymme finns det för färgstark kvinnlig kreativitet och kraft? Hur ser kvinnorna ut i politiken eller i karriären? Ofta är de mer eller mindre kamoflerade till män i en tajtare form av mörk kostym, både i det inre och det yttre.

Regler, strukturer, hierarkier är system för att kontrollera, analysera och döma. Manlig energi älskar hierarkier. Feminin energi förgörs av dem.

Kvinnlig energi är flöde och det finns inget fritt flöde om det byggs dammar eller dras nya fåror för att försöka styra  om forsens väg.

I samma stund som du försöker kontrollera flödet, så försvinner det!

 

En upplevelse av båda energierna behövs, den stabila liksom den flödande. Maskulin liksom feminin. Att låta den fasta, stabila energin styra allt gör att vi får lagar och regler till allt.

Hur ska vi agera som människor, hur ska vi agera i samhället?

Reglerna styr utan att ta hänsyn till den flödande energin; hur det känns och hur det påverkar oss och Moder Jord. Bara fast, stabil energi blir till slut destruktiv. Flödet behövs.

 

Är du i flödet behövs inga regler, du vill inte skada någon eller något. Du känner vad som är rätt och agerar efter det.

 

 

 

Ljuset

I kvantfysiken har det kommit fram att ljus består av både partiklar och vågor. Beroende på hur du ser på ljuset så beter det sig antingen som en partikel eller en våg. Både stabilitet och flöde. Båda finns samtidigt i ett samspel där de växlar/dansar med varandra. Precis som i och mellan oss människor!